Het ontstaan van PWA Wellen

August 9, 2017

Voormalig minister van Arbeid en Tewerkstelling Hansenne is de grondlegger van het PWA systeem. PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. De term zelf komt als eerst voor in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

In maart 1994 besliste toenmalig minister Smet om het stelsel te verbeteren en te veralgemenen tot een verplichting voor alle gemeenten en steden. Vanaf dat moment zijn de PWA’s gebonden aan een beknopte regelgeving. De laatste belangrijke verandering heeft betrekking op de PWA-arbeidsovereenkomst, ingevoerd door de wet van 1 april 1999.

 

De opstart van PWA heeft heel wat kritiek en weerstand moeten doorstaan van de vakbonden en Unizo. Dankzij de tevredenheid van de werklozen zelf zijn de vakbonden geminderd in dit kritiek.

 

PWA heeft echter drie doelstellingen:

1. In eerste instantie wil me hiermee inspelen op de maatschappelijke behoeften. Enerzijds werkzaamheden creëren in de privé-sfeer (tuin-, huis en keukenarbeid) en anderzijds in de collectieve samenleving (culturele, sociale en onderwijsactiviteiten).

2. Als tweede insteek, de re-integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt. Uitgaande van het feit dat werkloosheid niet enkel financiële gevolgen heeft, maar ook sociale uitsluiting, gebrek aan zelfrespect,… veroorzaakt. Zo kunnen langdurig werklozen iets bijverdienen boven op hun stempelgeld.

3. Als derde punt wil men zo het zwartwerk tegen gaan.

 

Iedereen die minimum twee jaar uitkeringsgerechtigd en volledig werkloos is, ongeacht het statuut, kan werken als PWA. Volledig werklozen die uitkeringsgerechtigd zijn, die ouder zijn dan 45 jaar, komen al na 6 maanden in aanmerking om te werken onder het PWA stelsel. Ook bestaansminimumtrekkers kunnen PWA-werk doen.

 

Door als uitkeringsgerechtigde PWA- werk te doen, kan je per uur 4,10 euro bijverdienen en dit onbelast. Dit echter voor maximum 45 uur per maand.

 

Een hele groep particulieren kunnen echter beroep doen op de diensten van de PWA. Privépersonen, scholen, vzw’s en niet commerciële verenigingen, lokale overheden en land- en tuinsectoren.

Zelfstandigen, commerciële ondernemingen en vrije beroepen kunnen geen gebruik maken van het PWA systeem Wel als deze ingeschakeld wordt in hun privé-woning.

Het ontstaan van vzw PWA Wellen

 

In 1995 richt de gemeente Wellen ‘PWA Wellen’ op. Hierdoor kregen langdurig werkzoekenden de kans terug op de arbeidsmarkt te integreren en boven op hun uitkering een extra cent te verdienen.

Vanaf 2004 mochten er echter geen nieuwe gebruikers zich meer aansluiten bij PWA voor de afdeling poets. Om toch te kunnen groeien en nieuwe klanten van dienst te zijn, heeft PWA Wellen het dienstenchequebedrijf opgestart. Hierdoor kregen Wellense werkzoekenden de kans om in hun eigen gemeente te werken als huishoudhulp bij particulieren en dit met een volwaardig arbeidscontract. Het was ook de kans voor enkelen die tot dan nog geen regulier arbeidscontract hadden de overstap te maken naar het systeem van dienstencheques samen met hun klanten. In 2016 startte PWA Wellen dienstenchequebedrijf ook met een strijkatelier. Hier kunnen klanten elke dag hun strijk binnen brengen en een tweetal dagen later kreukvrij terug komen ophalen. Ze kunnen er ook voor kiezen hun strijk aan huis te laten ophalen en terug te brengen tegen een kleine vergoeding.

PWA Wellen is een gemeentelijke vzw waarin 6 afgevaardigde kandidaten van de gemeenteraad en 4 syndicaal afgevaardigden zetelen. Elke drie maanden komen zij samen om zo een opvolging en ondersteuning te bieden voor de gang van zaken van het dienstenschequebedrijf.

 

Het dienstenchequebedrijf is uitgegroeid tot een mooie vzw en telt momenteel een coördinator, drie bedienden, 4 strijksters en 76 poetshulpen. Ook tellen we momenteel 332 klanten in de afdeling huishoudhulp en 177 klanten in de afdeling van het strijkatelier.

Dagelijks zetten wij ons met het team in om zowel het klantenbestand als het werknemersbestand uit te breiden en te zorgen voor een optimale kwaliteit van onze diensten. Met trots mogen we ook zeggen dat we een open en familiale sfeer hebben en een zeer vlotte samenwerking hebben binnen ons bedrijf. We hebben oog voor de tevredenheid van de klanten, maar aan de andere kant vinden wij het zeker ook zeer belangrijk dat onze werknemers zich goed voelen bij ons en met plezier komen werken.

Share on Facebook
Share on Twitter