August 9, 2017

Voormalig minister van Arbeid en Tewerkstelling Hansenne is de grondlegger van het PWA systeem. PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. De term zelf komt als eerst voor in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementerin...